Equip investigador

Dra. Rosina Malagrida (Head of Public Engagement on Health Research); Dra. Mariona Dalmau, Dra. Ingrid Sala (FPCEE Blanquerna); Dra. Montserrat Alguacil, Dra. Maria Carme Boqué, Dra. Mercè Pañellas (Grup PSTIC); Dra. Maria José Miranda, Dr. Josep Carreras

Entitat finançadora: Irsi Caixa. Obra Social La Caixa

Projecte centrat en la temàtica de salut mental per petició de més de 1.000 estudiants catalans que han escollit i ens han fet arribar la seva preocupació per aquesta qüestió. El projecte coordina, conjuntament amb 15 centres educatius, una recerca col·laborativa per estudiar i reflexionar les causes de l’estrés i la depressió així com per a trobar pautes sobre com es podria intervenir des dels centres educatius.

Entre els objectius, cal destacar:

  • Promoure la interacció dels estudiants amb diferents actors socials, perquè participin com a ciutadans responsables en una societat basada en el coneixement.
  • Elaborar un decàleg de propostes per a la prevenció de l’estrés i la depressió entre la comunitat educativa.
  • Impulsar la nova aproximació en la manera de fer recerca i innovació que la Comissió Europea anomena Recerca i Innovació Responsables (RRI).