El jo en la Modernitat. Del titanisme a la descomposició

Referència: Torralba, F. (1996). El jo en la Modernitat. Del titanisme a la descomposició. Ars Brevis, 2, p.83-110.

Resum:

Aquest treball és una reflexió antropològica al voltant de la identitat personal (jo). La idea del jo ha experimentat una serie de metamorfosis des del Renaixment fins a la postmodernitat que han transformat completament la seva natura i el seu lloc en el món. Partint de la idea de l’home com animal paradoxal, síntesi dialèctics de finitud i infinitud, l’autor recorre el camí que va del jo com a imatge i semblança de Déu (teocentrisme), al jo titànic (l’antropocentrisme) fins a la seva decomposició postmoderna (policentrisme). Som davant d’una descomposició del jo que ens situa en una nova etapa de l’esperit.