Comunicació i lideratge, dos epicentres de l’escola

Referència: López, P. (2006). Comunicació i lideratge, dos epicentres de l’escola. Revista del Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca, 25, p.7-9.

Resum:

En el dia a dia de l’escola es donen una diversitat immensa de situacions que cal resoldre a curt, a mig i a llarg termini. No em refereixo a qüestions extraordinàries sinó a aquelles que formen part de la feina quotidiana dels mestres i del personal no docent implicats en l’ambiciós projecte d’ajudar els nens i les nenes en el seu creixement.