Aproximació a la situació actual de l’obesitat infantil i la seva prevenció des d’una perspectiva sociosanitària. Estat de l’art i recomanacions

Referència: Carrillo, E. i Riera, J. (2012). Aproximació a la situació actual de l’obesitat infantil i la seva prevenció des d’una perspectiva sociosanitària. Estat de l’art i recomanacions. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 52, p.33-54.

Resum:

L’obesitat infantil constitueix un repte de salut pública, en augment als països desenvolupats i en vies de desenvolupament. A Espanya un de cada quatre menors pateix sobrepès, cosa que predisposa a patir obesitat també en l’edat adulta i que s’associa a malalties cardiovasculars i metabòliques fins ara pròpies de l’adult. Diversos estudis posen de manifest que per revertir la situació calen accions integrals que involucrin diferents agents en xarxa, dels àmbits social, sanitari i educatiu. Hi ha institucions que ja han engegat iniciatives globals, però la realitat és que, malgrat la creixent consciència social i l’ampli cos teòric existent, no hi ha prou dades empíriques per abordar la qüestió de manera efectiva. Les recerques en curs són esperançadores, però cal continuar investigant per desenvolupar estratègies de prevenció més efectives.