El diagóstico de situación, una técnica para el análisis de alternativas y la valoración de sus consecuencias

Referència: Vilar, J. (1995). El diagóstico de situación, una técnica para el análisis de alternativas y la valoración de sus consecuencias. Comunicación, lenguaje y educación, 15, p.99-106.

Resum:

En aquest article es presenta la tècnica del diagnòstic de situació, que té per objecte el desenvolupament de la capacitat de valorar les diferents alternatives que presenten en una situació problemàtica així com les possibles conseqüències de cadascuna d’elles, a partir d’una situació de diàleg organitzat. A continuació s’estudien les habilitats que aquesta tècnica pot desenvolupar i es localitzen les similituds i diferències que té amb els dilemes morals. Finalment es mostren les etapes teòriques que s’han de seguir per realitzar l’exercici de diagnòstic i s’identifiquen aquestes etapes en una activitat pràctica que serveix de model.