El compromiso de la universidad frente a un mundo incerto y complejo. Propuestas para la formación de profesionales reflexivos

Referència: Vilar, J.; Riberas, G. i Rosa, G. (2014). El compromiso de la universidad frente a un mundo incerto y complejo. Propuestas para la formación de profesionales reflexivos. Revista Lugares de Educação, 4(9), p.132-149.

Resum:

En aquest article s’exposa que una de les responsabilitats de la universitat en aquests moments és la formació professionals reflexius i crítics que puguin treballar en entorns de complexitat. Es descriuen les característiques dels entorns complexos i a continuació s’exposen les repercussions que aquest plantejament té en la manera de dissenyar la formació de professionals. Finalment, es descriuen les xarxes socioeducatives com a forma de concretar les estratègies de treball en el territori.