El Diploma d’especialització universitària en Pedagogia Hospitalària (en conveni amb la Universitat de Barcelona (UB) i la col·laboració de REDLACEH) ofereix una formació especialitzada adreçada als professionals o als equips professionals implicats, que afavoreix el desenvolupament de competències necessàries per donar resposta de manera adequada a les necessitats de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat per motius de salut (malaltia i convalescència) des de la pedagogia hospitalària.

Aquesta formació té com a finalitat impulsar una formació pedagògica de tercer cicle als professionals que fan una contribució a l’equitat, el benestar i la qualitat de vida per a la millora de la qualitats dels individus i les seves famílies.