El Màster Universitari en Psicopedagogia (MUP) ofereix una formació especialitzada per assessorar i intervenir, des dels serveis psicopedagògics i d’orientació als centres educatius en les diferents etapes (infantil, primària i secundària), per cobrir les necessitats d’orientació i assessorament -des d’un plantejament inclusiu- en temàtiques relacionades amb la millora de la qualitat educativa dels centres, la formació i la innovació del professorat, la tutoria, l’atenció a la diversitat, les dificultats d’aprenentatge i l’orientació vocacional i professional. També permet l’assessorament i la intervenció psicopedagògica en altres àmbits que ho requereixin.