El Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària que s’imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l’exercici de les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.

El Màster ofereix tres itineraris: l’especialització en tecnologia, en educació física i en anglès. Tanmateix, proporciona les eines necessàries per saber gestionar l’aula i les situacions conflictives que s’hi donen, per saber promocionar valors i actituds de cooperació, tolerància i esforç a l’alumnat, i per acompanyar i orientar els joves en la seva formació continuada i en la inserció laboral.